Noční výlety

Chvíli po půlnoci
chuť největší bývá,
jsi pevně v mé moci,
vždyť Kupida vzývám.

 

Když drtíš mi ruku
polštář křičet nesmí,
my s minimem hluku
dobýváme vesmír.

 

Atom po atomu
si prohodí dráhy,
po ostrém přechodu,
však zemdlíme záhy.

 

Vlas voní tak vlhce,
teď ukážeš záda,
pot slíbávám kluzce,
chvěje se ti brada.

 

Láska po půlnoci
sny nádherné rodí,
jsem pevně v tvé moci,
chci plout tvojí lodí.