Lítost

škoda let
kdy jsem tě nemiloval
škoda vět
které jsem ti nešeptal

 

lichý svět
na němž jsem tě nelíbal
lichý květ
jež jsem ti nedaroval

 

mnoho běd
které jsem ti netišil
mnoho smět
přesto jsem ti přitížil