Navečer

Večer vstanu
a prostřelím si hlavu,
dneska už vážně,
nechci kráčet dál.

 

Kašlat na vše,
nedělat dojnou krávu,
postrádám smysl,
tak jsem to tu vzdal.

 

K čemu vstávat
a ploužit se ke spánku?
Robot ve smyčce,
zacyklená věc.

 

Každodenně
otáčet novou stránku,
stejnou, co včera,
pozlacená klec.

 

Pročpak máme
do kopce tlačit káru?
Vždycky zas sjede,
hezky zpět na start.

 

Jsme jak můry,
upalujem se v žáru,
skončíme v pytli,
jen bezcennej skart.1

 

 

1 Navazuje na Z rána a V poledne